Podtlakové systémy ROEVAC ® pro vyprazdňování a zásobování řeší:

  • systémy pro železnice
  • systémy pro letiště
  • systémy pro lodní přístavy

V podstatě se jedná o systémy, které na principu podtlaku zajišťují vyprazdňování nádrží odpadních vod a zároveň zajišťujíc doplňování nádrží na pitnou nebo užitkovou vodu.

ROEVAC ® podtlakový systém pro letadla zajišťuje odvedení odpadní vody z letadel
a zásobování pitnou vodou a oplachovou vodou.
Systém je obdobný jako pro železnice – letadlo je ve své parkovací poloze napojeno na podtlakový a zásobovací systém a výše uvedená média jsou odsáta z letadla resp.dodána do letadla.
Potrubí je vedeno pod letištní plochou, napojovací systém je umístěn v šachtě pod letištní plochou.

ROEVAC ® vyprazdňovaní systém pro železnice zajišťuje vyprázdnění nádrží na odpadní vodu.
Po skončení jízdy vlakové soupravy při provádění kontroly, revize a čištění vlakové soupravy,
e prováděno i odsávání splaškových odpadních od z nádrží, jejich oplach a zásobování nádrží na pitnou vodu. Systém je charakteristický automatickým provozem, jednoduchou obsluhou, je bezúkapový, bez zápachu. Vyprazdňovaní systém je konstruován pro vnitřní i vnější prostředí a to pro depa i nádraží.

ROEVAC ® systém pro čluny a lodě zajišťuje odsávání odpadních vod v přístavech říčních nebo na jezerech,
v přístavech námořních a jachetních.
Odsávací panel je situován přímo v přístavišti a může tvořit samostatnou jednotku nebo se sdružuje více jednotek podle dispozice přístavu. Panel(y) jsou potrubím propojeny s podtlakovou stanicí odkud jsou odpadní vody přečerpán do místní stokové sítě. V případě řešení těchto systému s výhodou využívá podtlakové stanice i k odkanalizování provozních a ubytovacích budov v okolí přístavu.


Vacuum Global s.r.o.

Žalanská 84
Teplice - Prosetice
415 01
Česká republika

Tel:       +420 720 934 631
Email:  info@vacuumglobal.cz