ROEVAC ® podtlakový systém pro letadla zajišťuje odvedení odpadní vody z letadel
a zásobování pitnou vodou a oplachovou vodou.
Systém je obdobný jako pro železnice – letadlo je ve své parkovací poloze napojeno na podtlakový a zásobovací systém a výše uvedená média jsou odsáta z letadla resp.dodána do letadla.
Potrubí je vedeno pod letištní plochou, napojovací systém je umístěn v šachtě pod letištní plochou.

Vacuum Global, s.r.o.

Lounská 4
Teplice
415 01
Česká republika

Tel:       +420 720 934 631
Email:  info@vacuumglobal.cz