AIRVAC, INC. mateřská společnost (se sídlem v Rochesteru ve státě Indiana v USA)
vyrábí od roku 1969 kompletní řadu výrobků vakuové kanalizace, včetně vakuových ventilů,
ventilových šachet a vakuových stanic.
Poskytuje zákaznickou podporu a servis od přípravy, projektování, výstavby až po provoz vakuových kanalizací.

V současné době je AIRVAC, INC. součástí skupiny Bilfinger Berger Facility Services GmbH a patří do skupiny vakuových systémů společnosti ROEDIGER Vacuum GmbH.

Vacuum Global s.r.o jako výhradní zástupce společnosti ROEDIGER Vacuum GmbH pro Českou a Slovenskou republiku převzal distribuci, dodávky a technickou a zákaznickou podporu a servis od přípravy, projektování, výstavby až po provoz vakuových kanalizací AIRVAC.

Vakuové kanalizace má tu výhodu, že používá potrubí malého průměru položených v mělkých výkopech.
Vakuové sítě jsou dimenzovány s mírným sklonem směrem k vakuové stanici.
V rovinatém terénu bez neobvyklých podpovrchových překážek je možná délka jedné větve cca 3 km od nejvzdálenějšího bodu k vakuové stanici. Uložení potrubí je v nezámrzné hloubce. Podélný profil potrubí má pro vakuové kanalizace typický pilovitý tvar. Doporučuje se zřídit na potrubí tzv. inspekční šachty, které umožňují přístup ke zjištění podtlaku v síti a případná přivzdušňování bez nutnosti vstupu do sběrných šachet.

Z hlediska tlakových poměrů v síti je třeba si uvědomit následující:

podtlak na vakuové stanici se pohybuje max. mezi 0,7 – 0,8 bar (7-8 m)
podtlak nutný pro otevření ventilu je více jak 0,25 bar (2,5 m)
celková ztráta na trase pak může být max. 0,55 bar tj. max. výškových 5,5 m
Sklon vakuového potrubí v pilovitém profilu je min. 0,20 % směrem k vakuové stanici – nedodržení toho požadavku může vést k problémům při provozu vakuové kanalizace.

Pro vakuovou kanalizaci se používá potrubí tlakové PVC (min. PN10) s atestem na podtlak nebo PE svařované v profilech od DN 90 mm do DN 200 max. 250 mm.

Sběrná šachta s vystrojením zajišťuje rozhraní mezi vakuový systém a zdrojem splaškových odpadních vod (domem).

Sběrná šachta v originále (USA výroba) se skládá ze dvou komor:

  • horní komora kde je umístěno vystrojení šachty s ventilem
  • dolní komora kde je jímka pro akumulaci přitékajících odpadních vod

Obě komory jsou od sebe oddělené. Šachta je konstruována tak, že umožňuje osadit poklopy pro různá zatížení a výškově ji osazovat podle požadavku zákazníka. Sběrná šachta s vystrojením pojme odpadní vody až ze čtyř domů, i když nejběžnější konfigurací je napojit na šachtu dva sousední domy. Domy napojené na vakuovou kanalizaci nepotřebují žádné speciální vybavení nebo elektrickou energii.

Vakuový odsávací ventil
Nachází se v horní komoře sběrné šachty a tvoří vakuové rozhraní mezi šachtou a řadem a je ovládán pneumaticky a to tak, že při přítoku příslušného množství odpadních vod se ventil automaticky otevře, odsaje odpadní vodu do kanalizačního řadu, přisaje vzduch do potrubí a automaticky se uzavře. Vyráběny jsou odsávací ventily 2“ (50 mm) a 3“ (75 mm).

Přisávání atmosférického vzduchu se používá potrubí DN 100 mm osazené na gravitační části přípojky u domu.

AIRVAC, INC. vyrábí tzv. balené vakuové stanice, tj. vakuové stanice osazené na ocelovém rámu
jako kompaktní zařízení, které se skládají ze dvou nebo více vakuových pump,
ze dvou kalových čerpadel, sběrné vakuové nádrže a kontrolního panelu.

Vakuové pumpy
Vakuové pumpy - vývěvy musí být dimenzovány tak, aby udržely v systému požadovaný podtlak (0,8 – 0,25 bar). Vakuové pumpy neběží neustále, ale cyklicky, přičemž typická doba provozu je max. do 6 hodin za den (ideální je 3 hodiny za den). Vakuová čerpadla jsou dimenzována tak, aby se hodnota podtlaku při poklesu dostala zpět na požadovanou úroveň během 3 minut. Typické velikosti vývěvy jsou 4 kW, 5,5 kW, 7,5 kW a 11 kW, přičemž se používají zejména rotační olejová vakuová čerpadla Busch nebo Becker.

Kalová čerpadla
Používají se tlaková čerpadla v návaznosti na sběrnou vakuovou nádrž a to buď kalová osazená uvnitř nádrže, nebo „do suché jímky“ osazená mimo nádrž. Dimenzace se provádí podle potřeby dopravy odpadních vod do ČOV nebo kanalizace (výška, délka, množství vod).

Sběrná vakuová nádrž
Sběrná vakuová nádrž je tlaková nádrž vyrobená převážně z oceli (používá se i PE) a osazuje se samostatně do objektu vakuové stanice nebo pod terén s obsypem. Nádrž má objem určený pro vakuum a objem určený pro odpadní vodu. V nádrži se shromažďují odpadní vody ze stokové sítě a současně se z nádrže šíří podtlak do celé stokové sítě. Nejběžnější objemy nádrží jsou 5 m3, 7 m3, 10 m3, 12 m3 a 15 m3.

Kontrolní panel a řízení procesu
Veškeré elektrické ovládací prvky včetně řídícího systému a systému alarmu jsou umístěny ve speciální rozvaděčové skříni. Systém pracuje automaticky s vizualizací procesu a ovládání (dotykový panel).

Vacuum Global s.r.o.

Žalanská 84
Teplice - Prosetice
415 01
Česká republika

Tel:       +420 720 934 631
Email:  info@vacuumglobal.cz