ROEVAC ® systém pro čluny a lodě zajišťuje odsávání odpadních vod v přístavech říčních nebo na jezerech,
v přístavech námořních a jachetních.
Odsávací panel je situován přímo v přístavišti a může tvořit samostatnou jednotku nebo se sdružuje více jednotek podle dispozice přístavu. Panel(y) jsou potrubím propojeny s podtlakovou stanicí odkud jsou odpadní vody přečerpán do místní stokové sítě. V případě řešení těchto systému s výhodou využívá podtlakové stanice i k odkanalizování provozních a ubytovacích budov v okolí přístavu.


Vacuum Global, s.r.o.

Lounská 4
Teplice
415 01
Česká republika

Tel:       +420 720 934 631
Email:  info@vacuumglobal.cz