V závislosti na topografii území jsou odpadní vody shromažďovány z okolí několika kilometrů v podtlakové stanici.
Odpadní vody odtékají z jednotlivých domů gravitačně do sběrných šachet ROEVAC ® (SŠ) umístěných v blízkosti každého domu.

Když se naplní sběrná jímka SŠ na předem daný objem, hydrostatický tlak aktivuje řídící jednotku, která následně otevírá ventil a odpadní voda je odsáta z sběrné jímky do stokové sítě. Ventil je otevřen cca 5 vteřin a automaticky se uzavírá, proces se následně opakuje. Celý proces nepoužívá elektrickou energii, vše pracuje automaticky na principu změny tlaku.

Pomocí přisátého vzduchu je odpadní vody transportována relativně vysokou rychlostí (5 m/s) potrubím stokové sítě do podtlakové stanice. ROEVAC ® podtlakový systém svým řešením garantuje maximální provozní spolehlivost při minimalizaci provozních nákladů.

Vacuum Global s.r.o.

Žalanská 84
Teplice - Prosetice
415 01
Česká republika

Tel:       +420 720 934 631
Email:  info@vacuumglobal.cz